Bouwmogelijkheden

Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Langerak is onherroepelijk. De kavels worden in de tweede helft van 2020 bouw- en woonrijp gemaakt. Dat betekent dat er na het verkrijgen van een omgevingsvergunning vrijwel direct gestart kan worden met bouwen! De behandeltermijn voor de vergunningsaanvraag is ca. acht weken. De belangrijkste uitgangspunten uit het bestemmingsplan zijn:

· Bouwhoogte toegestaan tot 12 meter!
· Bedrijven tot en met bedrijfscategorie 3.2 toegestaan
· Ruime bouwvlakken
· Toegestaan bebouwingspercentage maximaal 70%
· Afstand tot zijdelingse grens minimaal 5 meter
· Parkeren wordt ingepast op eigen terrein

Meer weten? Wij nemen contact met u op!