Bedrijventerrein Langerak

Welkom op het bedrijventerrein Langerak. Een bedrijventerrein dat voldoet aan alle voorwaarden om uw onderneming tot bloei te brengen. Strategisch gelegen op een mooie zichtlocatie vanaf de provinciale weg N322. Het nieuwe bedrijventerrein Langerak is geschikt voor allerlei soorten bedrijvigheid zoals industrie, logistiek, transport en distributie tot en met bedrijfscategorie 3.2. Het aanbod van flexibele bedrijfskavels (variërend van 1.000 m² tot 5.000 m²) maakt het interessant voor zowel kleine als grote bedrijven om zich te vestigen op het bedrijventerrein.

De openbare ruimte; wegen, paden, groen en water, zijn uitgewerkt op basis van een programma van eisen om de kwaliteit te waarborgen. De wegen worden uitgevoerd in een asfaltverharding. De rijbaan krijgt een breedte van zeven meter, met aan weerszijden een groenstrook waarop bomen worden aangepland. Aan één zijde komt, aansluitend aan de groenstrook, een trottoir waaronder ook het nutstracé wordt gerealiseerd. Aan de buitenrand van het terrein komt een struinpad, waardoor het mogelijk is een ‘ommetje’ te maken.

Beeldkwaliteit

Om de beeldkwaliteit van de toekomstige openbare ruimte en bedrijfskavels nader te omschrijven, is er een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor het bedrijventerrein. Het beeldkwaliteitsplan beschrijft middels richtlijnen en referentiebeelden de gewenste inrichting en uitstraling van de openbare ruimte en de kavels voor. In de planvorming is namelijk veel aandacht besteed aan de landschappelijke overgangen en het handhaven / herstellen van struweel en de aanplant van groen rondom en op de bedrijfskavels. Hierdoor wordt een toekomstbestendig aantrekkelijk en goed verzorgde leefomgeving gerealiseerd en blijft de waarde van het onroerend goed en op lange termijn gewaarborgd.

Meer weten? Wij nemen contact met u op!